پنل معاملات بورس کالای ایران - آرنـیکا پیشتازان آسیا

پنل معاملات بورس کالای ایران

آمار و اطلاعات عرضه ها، معاملات فیزیکی و تابلو برخط بازار بورس کالای ایران

ساعت:

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت:

زمان شروع: 11:00:00

زمان پایان: 12:00:00

تعداد عرضه ها: 0

کد عرضه عرضه کننده نام کالا مقدار عرضه مقدار تقاضا قیمت فروشنده (ریال) وضعیت عرضه

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت:

پیوست کارگزار تاریخ عرضه تاریخ تحویل نام کالا شکل کالا تالار تولید کننده عرضه کننده حجم کالای قابل عرضه حداقل عرضه قیمت پایه درصد پیش پرداخت سفارش خرید مکان تحویل نوع تسویه نوع ارز واحد

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت:

پیوست کارگزار تاریخ عرضه تاریخ تحویل نام کالا شکل کالا تالار تولید کننده عرضه کننده بانک قیمت پایه درصد پیش پرداخت سفارش خرید حجم کالای قابل عرضه حداقل عرضه حداقل خرید حداکثر افزایش ارزه مکان تحویل نوع تسویه نوع ارز واحد

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت:

نام کالا نماد تالار تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایانی میانگین موزون ارزش معامله (هزارریال) پایین ترین بالاترین قیمت پایه عرضه حجم عرضه تقاضا حجم قرارداد واحد تاریخ معامله عرضه کننده کارگزار نوع تسویه

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت:

نام کالا نماد تولید کننده نوع قرارداد بالاترین حجم عرضه قیمت پایه عرضه تقاضا حجم قرارداد ارزش معامله تاریخ معامله تاریخ تحویل نوع ارز